Unha iniciativa da AGPXC


BOAS PRÁCTICAS NA XESTIÓN CULTURAL

UNHA INICIATIVA DA ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA XESTIÓN CULTURAL

A creación dun Banco de Boas Prácticas para a Xestión Cultural pretende pór a disposición de xestores culturais, responsables de institucións culturais, cargos públicos con responsabilidades en políticas culturais, artistas, etc. exemplos inspiradores para poder traballar máis e mellor no ámbito cultural.


Patrocinios e apoios:

Dentro do panorama galego contamos con moitos proxectos nos que podemos identificar boas prácticas, as cales poden resultar inspiradoras para outras iniciativas e axentes culturais.

Nesta web destacamos inicialmente 100 proxectos, nun primeiro achegamento panorámico ao bo facer profesional e amador na cultura galega. Entre estas iniciativas hai algunhas consolidadas, cunha traxectoria exemplar, e outras emerxentes que anuncian novas formas de traballo en cultura. Estas son algunhas delas.

Ver todos os proxectos