PROCESO

 

Punto de partida do proxecto
(O IMPORTANTE É O PROCESO)

A AGPXC desenvolveu durante os últimos anos unha serie continuada de encontros baixo a temática “Que facer coa cultura?”. Dentro dun marco de debate horizontal e participativo, centos de profesionais da cultura de toda a Península Ibérica compartiron reflexións sobre a situación do sector, pero sobre todo partillaron recursos, ferramentas e exemplos de boas prácticas para sacar adiante proxectos culturais no contexto actual e futuro. Acompañáronnos tamén decenas de axentes activos da educación, a ciencia, os medios de comunicación, o sector TIC e cargos políticos con responsabilidades en políticas culturais e educativas.

A primeira gran iniciativa neste sentido desenvolveuse en novembro de 2012, co apoio do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e do Concello de Pontevedra, cidade na que se celebrou o encontro «Compartindo multiplicamos. Mesa de traballo para Axentes Culturais«. Asistiron máis dun centenar de profesionais da cultura, cargos políticos, xornalistas e artistas de toda a Península. A xira de debates continuou na Coruña (maio 2013), en Santiago de Compostela (febreiro 2014) e en Ourense (maio 2014), onde participaron tamén profesionais do Norte de Portugal.

Toda esta liña de traballo xerou unha cantidade inxente de información, así mesmo, permitiunos identificar parcelas do traballo dentro da xestión cultural na que os propios profesionais demandan referencias e ferramentas para optimizar as súas propostas e proxectos.

O BANCO DE BOAS PRÁCTICAS

En base á traxectoria anterior, dende a AGPXC apostouse por organizar a información recollida nos encontros debates dos últimos anos e catalogala dixitalmente de cara a poder dispoñibilizala en aberto nunha plataforma web.

Lanzouse así unha PRIMEIRA FASE do proxecto BANCO DE BOAS PRÁCTICAS NA XESTIÓN CULTURAL que foi seleccionado e apoiado economicamente polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte dentro das axudas á Acción e Promoción Cultural 2014/15. Contamos tamén cun convenio de colaboración co Curso de Experto Universitario en Xestión Cultural da Universidade de Santiago de Compostela, que nos apoiou na realización deste novo proceso de debates e recollida colaborativa entre febreiro e marzo de 2015, dentro de catro encontros en Lugo, A Coruña, Ourense e Vigo; nos que participaron un cento de profesionais da cultura.

Co fin de facilitar as achegas, centramos o foco nas “boas prácticas na xestión cultural de proximidade” xa que consideramos que é nesta escala na que a ollada e bo facer dos profesionais galegos e galegas pode ser un referente para colegas de todo o mundo. Achegámonos polo tanto especialmente a experiencias en pequenos concellos, barrios, espazos naturais e núcleos rurais.

Tomando como referencia a proposta de Pedro Canut (Manual Atalaya, 2014) “as boas prácticas en xestión cultural son actuacións ou estratexias, no marco de proxectos de xestión cultural, que deron resposta satisfactoria a problemáticas concretas, de forma que poden servir como exemplo para futuros xestores e outros axentes culturais«. Adoptamos tamén en esencia os criterios de selección seguintes:

  • Innovación. Normalmente unha boa práctica responde a estratexias novas e creativas de solución a problemas comúns.
  • Efectividade. A boa práctica implica un elevado nivel de éxito, ben nos resultados, ben nos procedementos, para a solución dos problemas aos que vai dirixida.
  • Exemplaridade. A boa práctica xeralmente representa un primeiro modelo susceptible de ser imitado e que poida servir como ferramenta de capacitación. A boa práctica debe ter un efecto multiplicador.
  • Transferibilidade. Aparece como característica indispensable dunha boa práctica o que sexa aplicable a outros contextos.

Aínda que a dinámica dos encontros permitiu identificar unha primeira listaxe de proxectos, foi preciso desenvolver unha SEGUNDA FASE de traballos na que se recibiron novas achegas de asociad*s da AGPXC e, grazas ao apoio da área de Cultura da Deputación Provincial da Coruña, un equipo profesional contactou cos proxectos, documentounos e xerou as fichas estandarizadas a publicar.

EQUIPO E COLABORACIÓNS

  • Entidade impulsora: Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural
  • Deseño e coordinación técnica: Sergio Lago (BenCuriosa)
Patrocinios y apoyos: