IMPULSADO POR: Asociación Espazo Lectura


Espazo Lectura

Asociación para o fomento e a animación á lectura en lingua galega.

Carácter
Asociativo
Territorio
Rururbano
Público principal
Xeral
Contido principal
Letras
Periodicidade
Actividade continua

 


Contexto

Espazo Lectura é unha organización non gobernamental fundada para o fomento e a animación á lectura en lingua galega.

Está situada en Gondomar, no Val Miñor, e organiza actividades sen ánimo de lucro relacionadas coa promoción lectora, así como calquera outro tipo de iniciativas que teñan que ver coa promoción da lectura e do libro como referentes de benestar social e coa consideración do libro como elemento socializador, indispensable para elevar o nivel educativo, a conciencia crítica, a capacidade analítica e, en definitiva, a calidade de vida e o ocio das persoas.


Experiencia

Espazo Lectura mantén unha programación, tanto estable coma conxuntural, en relación cos cometidos que persegue, atendendo ao principio de que o libro ou a lectura sexan o elemento nuclear e de referencia. As populares sesións de contacontos coñecidas baixo o nome de Contomar son a actividade fundacional da asociación.

O traballo de Espazo Lectura oriéntase basicamente en tres liñas principais: a creación e animación de clubs de lectura, a divulgación e sensibilización, e a formación especializada en fomento da lectura.

 

DESTACADO POR:

  • Dinamización e animación á lectura.
  • O libro como elemento socializador.

Profesionais para seguir o fío:

  • Beatriz Núñez
  • Yaiza Peixoto

PARA AMPLIAR INFORMACiÓN:

Web oficial