IMPULSADO POR: Asociación Cultural Arteficial


Festival Arteficial

Romaría de música e cultura alternativa no medio rural

Carácter
Asociativo
Territorio
Rururbano
Público principal
Xeral
Contido principal
Música
Periodicidade
Celebración periódica

 


Contexto

O Festival Arteficial desenvólvese nas prazas do casco vello de Ribadavia, no corazón do Ribeiro. O difícil acceso á cultura alternativa fóra do medio urbano e a vontade de participación da mocidade local motivaron a aparición deste festival. O público destinatario pasa de ser exclusivamente a mocidade local ás familias locais, visitantes e turistas.


Experiencia

O Festival Arteficial é un festival aberto e accesible, unha romaría da música alternativa. Traballa para promocionar O Ribeiro e o desenvolvemento cultural local e a difusión e visibilidade da cultura alternativa galega, estatal e internacional. Paisaxe, territorio, termalismo e cultura do viño do Ribeiro son tamén cuestións importantes no desenvolvemento do festival.


DESTACADO POR:

  • Promover un modelo de festival aberto e cunha clara vontade de actuar como motor de desenvolvemento cultural para unha vila do rural.

Profesionais para seguir o fío:

    • Manuel Araújo
    • Ainhoa Viñuela
    • Carlos Conde
    • Rafael Otero

PARA AMPLIAR INFORMACiÓN:

Web oficial