IMPULSADO POR: Consello da Cultura Galega


Galicia 100

Programa de divulgación do Consello da Cultura Galega que busca difundir a historia e a cultura de Galicia a través dunha selección de cen pezas desde o Paleolítico ata os anos 90 do século XX

Carácter
Público
Territorio
Itinerante
Público principal
Xeral
Contido principal
Popular-Histórico
Periodicidade
Programa curto

 


Contexto

Galicia100. Obxectos para contar unha cultura é un programa de divulgación do Consello da Cultura Galega que busca difundir a historia e a cultura de Galicia a través dunha selección de cen pezas desde o Paleolítico ata os anos 90 do século XX.


Experiencia

A exposición puido visitarse en santiago de Compostela de maio a setembro de  2016, na Coruña de outubro a xaneiro de 2017 e en Vigo de xaneiro a abril de 2017.

Na web do proxecto pódense explorar os cen obxectos, acompañados de fotografías, vídeos, animacións e recreacións en 3D.

DESTACADO POR:

  • Ser unha das propostas divulgativas da nosa identidade máis ambiciosas e innovadoras dos últimos tempos.

Profesionais para seguir o fío:

    • Manuel Gago

PARA AMPLIAR INFORMACiÓN:

Web oficial