IMPULSADO POR: Asociación Liceo Mutante


Liceo Mutante

Espazo cultural autoxestionado en Pontevedra

Carácter
Asociativo
Territorio
Urbano
Público principal
Xeral
Contido principal
Multidisciplinar
Periodicidade
Actividade continua


Contexto

No 2011 un grupo de mozos pontevedreses, retornados despois de estudiar fóra da cidade, decidiron impulsar un colectivo e un espazo onde realizar actividades culturais alternativas á oferta existente.

Alugaron e acondicionaron una antiga igrexa evanxélica con xardín, nun barrio degradado, dende onde desenvolven concertos, ciclos de cine, obras de teatro e todo tipo de iniciativas, incluídas residencias de artistas, para o cal alugaron outro establecemento anexo.


Experiencia

Con baixo orzamento e sen persoal propio, organízanse de xeito asembleario, sen xerarquías e en base á responsabilidade colectiva. Autodefínense como “okupas que pagan aluguer”, pero isto non lles resta dificultades para manter a actividade pola rixidez administrativa e de licenzas.

DESTACADO POR:

  • En catro anos de actividade superan os 7.000 asociad*s e máis dun cento de actividades e eventos.
  • Son un dos poucos espazos autoxestionados que manteñen un volume de actividade estable en Galicia.
  • Supoñen un modelo para todas aquelas persoas que se sintan insatisfeitas co que viven na súa cidade ou vila en termos culturais.

Profesionais para seguir o fío:

  • Consultar coa entidade

PARA AMPLIAR INFORMACiÓN:

Web oficial