IMPULSADO POR: Concello de Noia


Mostra de Curtas Vila de Noia

Mostra de Curtametraxes que se celebra na Vila de Noia

Carácter
Público
Territorio
Rururbano
Público principal
Xeral
Contido principal
Audiovisual
Periodicidade
Celebración periódica

 


Contexto

A Mostra de Curtametraxes Vila de Noia nace promovida polo Concello e un grupo de mozos con inquietudes no mundo audiovisual, que o converteron nun  acontecemento de extraordinaria relevancia cultural e cinematográfica.
A Mostra consiste nunha selección de cintas que pola súa variedade temática atrae a atención dun público numeroso. O criterio seguido para confeccionar o programa ofertado procura mesturar sempre a calidade con orixinalidade que proporcionan as últimas tendencias cinematográficas.

 


Experiencia

Tras a celebración de XVII edicións, a Mostra de Curtametraxes Vila de Noia consolidouse como  un referente destacable tanto para  profesionais como para afeccionados do mundo audiovisual;  pola numerosa participación de películas, os encontros profesionais simultáneos ás proxeccións, as actividades culturais complementarias e o incondicional apoio do público.

DESTACADO POR:

  • Criterio 1.
  • Criterio 2.

Profesionais para seguir o fío:

    • Contactar coa entidade impulsora

PARA AMPLIAR INFORMACiÓN:

Web oficial