IMPULSADO POR: Asociación Músicos Ao Vivo


Premios Martín Códax da Música

Certame para a música feita en Galicia, con independencia do estilo

Carácter
Asociativo
Territorio
Urbano
Público principal
Profesional
Contido principal
Música
Periodicidade
Celebración periódica

 


Contexto

Os PMCM naceron hai cinco anos, nun momento no que a música galega rebordaba creatividade musical pero adoecía de apoios, de recoñecemento e visibilidade capaces de facer rendible o inmenso potencial deste sector estratéxico, un sector que, no caso de ser dimensionado –asunto nada sinxelo-,moi probablemente se rebelaría como o máis produtivo e con máis potencial para a cultura galega.


Experiencia

Dende o seu comezo, os PMCM veñen demostrando o increíble potencial do sector musical galego, non so pola cantidade de proxectos inscritos en cada edición, que sempre foron medrando en número, senon tamén pola calidade dos mesmos. Así mesmo, a súa acollida polos distintos axentes do sector, foi plenamente satisfactoria, aumentando a participación de outros colectivos, como a prensa, os programadores e os productores, no propio certame.


DESTACADO POR:

 • Ser unha festa promovida por músic*s e para músic*s, cunha gran calidade nos detalles organizativos.
 • O seu modelo de patrocinio, cunha empresa que aposta decididamente pola cultura galega.

Profesionais para seguir o fío:

  • Ramón Bermejo
  • Guillerme Fernández
  • Xosé Lois Romero
  • Aitana Cuétara
  • Iria Pinheiro
  • Fernando Abreu
  • Víctor Franco
  • Manuel Alonso
  • O Cable Inglés

PARA AMPLIAR INFORMACiÓN:

Web oficial